276°
Posted 20 hours ago

A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

giải thích ý tưởng này, ông đã tạo ra “mô hình” kinh tế đầu tiên, một bức tranh được đơn giản hóa về nền kinh tế. Many people wish they knew more about economic ideas--but not enough, apparently, to endure the discomfort they imagine that reading about them would entail. El lenguaje que utiliza es sencillo y tiene la maravillosa característica de poder simplificar ideas muy complejas en capítulos cortos que tienen una narrativa excelente. John Maynard Keynes (1883-1946): Hiç kimse yanlış bir şey yapmıyor ama ekonomi kötüye gidiyorsa, insanların isteği ile ekonominin yaptığı arasında bağ kopmuştur.

Nhờ đọc cuốn này, tôi cảm thấy mình bớt lạ lẫm và bối rối với các tin tức hoặc phân tích kinh tế được trình bày hằng ngày trên báo và truyền hình. While reading I was continually impressed at how much Kishtainy was able to get done in such a short space--usually starting with an attention grabbing anecdote, introducing some economist and explaining their big idea, and often including some standard objections or concerns about the idea in question and how the idea has panned out (or not) over time. Nhưng khi các hộ gia đình thấy họ có thể kiếm tiền từ việc bán ô liu, họ có thể bắt đầu trồng chúng hoàn toàn vì lợi nhuận (sự chênh lệch giữa số tiền họ thu được từ việc bán ô liu và chi phí để trồng ô liu).Es por todo esto que hay que saber más de economía, y este libro puede ser un buen punto de partida. But if we are to judge the book only on its attempt to cover Western economic thought, the more pressing question becomes: where are all the women? Donald Trump rode a wave of anti-trade rhetoric to a presidential victory, while anti-globalisation discourse dominated the lead-up to the French election. không có kiến thức nền nên không phản biện gì nhiều, bèn khoát tay cho 5 sao vì cuốn sách đầu năm bổ ích. Nhưng bằng cách hạn chế nguồn gốc giá trị chỉ trong nông nghiệp, những người theo chủ nghĩa trọng nông đã bị mắc kẹt trong quá khứ.

Bölüm), insanların çok ciddi borçlar altına girmesini sadece izlemek-harcayacak para kalmadığı durumlar (18. Piyasalar sıklıkla, insanları kendine faydalı, başkalarına zararlı olacak kararlar almaya sevk eder. Hơn nữa, trong một xã hội mà đa phần mọi người có thu nhập giống nhau, sự hài lòng sẽ cao, và mọi người sẽ có mong muốn làm việc nhiều hơn khi so sánh với các xã hội mà ở đó, đa phần mọi người không thể có cuộc sống tốt hơn khi họ chăm chỉ. là một lý do khác khiến các nhà tư tưởng sau này nghĩ rằng những người theo chủ nghĩa trọng thương đã sai lầm.

Y no me refiero aquí a lo que decimos de otras ciencias, "la química está en todo", "la física explica los fenómenos cotidianos", "la biología es la ciencia de tu cuerpo". Former economic policy advisor to the UK and the United Nations Economic Commission for Africa, Kishtainy draws on his breadth of historical and cultural knowledge to make the book’s complex ideas engaging and relatable. Hàng thủ công của họ đi qua các tuyến mới, vận chuyển đường, vải và vàng trên Đại Tây Dương, và bắt hàng triệu người châu Phi để bán làm nô lệ cho các chủ đồn điền ở châu Mỹ. Vilfredo Pareto (1848-1923): Kimseyi incitip üzmeden, bir kişiyi daha iyi duruma getirmek mümkünse, ekonomi verimsizdir.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment